Benadryl 8 mg ( I restordre . Kan først leveres nyt år)

kr. 44,95

Hvis din pakke bliver beskadiget under forsendelsen, kan du sende den retur til Marielundvej 46 K, 2730 Herlev.

Nu når du er her...

Aldersbegrænsning: 15 år

Produkt: Benadryl 8 mg

Beregnet til: allergiske sygdomme såsom nældefeber, høfeber og helårssnue.

Type: Håndkøbsmedicin

Lægemiddel (Der er ingen returret på produktet)

MÅ IKKE SÆLGES TIL PERSONER UNDER 15 ÅR

Clear Eyes Denmark ApS, er på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte forhandlere af håndkøbsmedicin. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/koeb-og-salg-af-medicin-paa-internettet/detailforhandlere-der-lovligt-saelger-medicin-paa-nettet/

Spørgsmål til produktet, kontakt Lægemiddelstyrelsen: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/

Tryk for indlægsseddel: https://www.indlaegssedler.dk/Indlaegssedler/Indlaegsseddel/39997

Produktbeskrivelse

Benadryl anvendes ved allergiske sygdomme såsom nældefeber, høfeber og helårssnue. Benadryl bør ikke gives til børn under 15 år uden egen læges anvisning. Du bør altid læse patientvejledningen i pakningen grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl om du må bruge medicinen bør du kontakte egen læge.

Dosering

Den anbefalede dosis for voksne og børn over 15 år:

 • 1 tablet efter behov, højst 3 gange daglig.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Bør ikke anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen.

Tag ikke dette lægemiddel:

 • hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen).

Tal med lægen:

 • Benadryl Indeholder lactose. Bør ikke anvendes hvis du ikke tåler visse sukkerarter.
 • Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Benadryl.
 • Hvis du skal have taget allergitest, må du stoppe med Benadryl 3 dage før, da resultatet kan blive påvirket.

Brug af anden medicin:

 • Tal altid med lægen inden du tager Benadryl hvis, du tager lægemidler der kan virke sløvende som beroligende medicin, nervemedicin,  eller sovemedicin da den sløvende effekt kan forværres.
 • Benadryl kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.

Graviditet og amning:

 • Du bør kun tage Benadryl ifølge aftale med egen læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

 • Ingen mærkning – da Benadryl kan forårsage svimmelhed, døsighed og søvnighed kan det for enkelte påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre, moderat eller væsentlig grad.

Overdosering:

Symptomer på overdosering:

 • Døsighed eventuel bevidstløshed. Kvalme og opkastning kan optræde.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

De mulige bivirkninger som du kan opleve er:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

 • Døsighed, i de fleste tilfælde af mildere karakter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

 • Svimmelhed, kraftig hjertebanken, tørhed i munden, hududslæt.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede) inklusiv enkeltstående rapporter):

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):
 • Hovedpine, mavegener, kløe.

Opbevaring og holdbarhed

 • Må ikke opbevares over 30°C.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
Vægt 14 g